A 2017. augusztus 1-én indult OAKEYLIFE projekt keretén belül a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. és a KASZÓ Zrt. között együttműködés alakult ki. A KEFAG tavaly nyári látogatása után tavasszal a KASZÓ Zrt. vett részt szakmai találkozón a Peszéri-erdőben.

A két állami erdőgazdaság által megvalósított LIFE-program több közös témában egyeztethetett, hiszen mindkettő kiemelt élőhelymegőrzési- és helyreállítási feladatot vállalt nyertes projektjeiben.

Az OAKEYLIFE program egyik legfontosabb célkitűzése a NATURA 2000 fenntartási célok teljesítését fenyegető, legjelentősebb helyi veszélyeztető tényezők felszámolása, elsősorban az invazív fásszárú (bálványfa (Ailanthus altissima), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), kései meggy (Prunus serotina), zöld juhar (Acer negundo)) és lágyszárú fajok (selyemkóró (Asclepias syriaca), kanadai (Solidago canadensis) és magas aranyvessző (Solidago gigantea)) visszaszorításával a Peszéri-erdőben.

Emellett fontos célja a projektnek aktív helyreállítási munkák elvégzésével az Alföldön  kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok (szubkontinentális peripannon cserjések, pannon homoki gyepek, euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek és pannon homoki borókás-nyárasok) kiterjedésének növelése és azok természetvédelmi helyzetének javítása.

A fenti célok kiemelésével az OAKEYLIFE program eddig elért eredményeit mutathatta be több helyszínt bejárva a Peszéri-erdőben a projektmenedzser a KASZÓ Zrt. pályázati irodavezetőjének.

A szakemberek találkozója sikeres információmegosztásra és eredménybemutatásra adott lehetőséget mindkét fél számára.