Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Vízgazdálkodási Szakosztálya látogatást tett Kaszóban, ahol megmutattuk, hogy milyen tevékenységeket végeztünk a KASZÓ-LIFE projekt keretében az erdők egészségügyi állapotának javítása érdekében. A találkozó elején átfogó ismertetést tartottunk az erdőgazdaságról, valamint a projektről, majd terepi bejárás során láthattak egy mederbordát, illetve a Bükki-tónál és Kűvölgyön elvégzett munkákat, valamint a Baláta-tavat is bemutattuk a szakembereknek.

 

2018. augusztus 5-10. között erdésztábor került megrendezésre a KASZÓ Zrt. szervezésével. A táborba olyan kisiskolásokat vártak, akik érdeklődnek a természet, az erdő iránt.

A hét folyamán az erdei környezettel, az erdőben élő állatokkal, valamint az erdész munkájával ismerkedtek meg a gyermekek. A megszerzett tudást szakmai foglalkozások és eszközbemutatók során sajátíthatták el.  A hét második felében Horváth László vezetésével a felújított Kűvölgyi-tónál, egy túra alkalmával, a KASZÓ-LIFE projekt keretében létesült Erdőkerülő tanösvényen kaphattak átfogó ismeretet az erdészeti tevékenységekről, valamint a rokon szakmákról, mint a természetvédelem és vadgazdálkodás fontossága. A túra alatt a projektben elvégzett munkákat is láthatták.

Új feladatok betervezése és a monitoring felvételi időszak meghosszabbítása végett projekthosszabbítást kezdeményeztünk.

A szerződésmódosítást a mai napon kaptuk kézhez, ezután indulhat el a részletes termőhelytérképezés, a 4. tó medrének tuskózása, valamint a töltés védelme érdekében ultrahangos vadriasztó beszerzése.

A projekt zárására így 2018.12.31-én kerül sor.

A többi évhez hasonlóan, idén is ellenőrizték a projekt előrehaladását.

Az utóbbi évben elvégzett tevékenységeket, valamint a projektzárásig fennmaradó munkákat beszéltük meg, valamint terepi bejárás során az évgyűrűfúrásokat, mederbordát, és a 2. szerződésmódosítással új feladatként bekerült tuskózás területét, valamint a gátak állapotát tekintettük meg.

Az állami erdőgazdaságok gazdasági igazgatói és az Agrárminisztérium egyes dolgozói számára vezetett túrát tartottunk.

Az esemény elején Horváth László általános ismertetőt tartott a kaszói erdőkről, elmondta, hogy miért volt szükség a projektre, és mik a hosszútávú céljaink vele. A túra során a Kűvölgyi-tavaknál elvégzett munkákat ismertettük, bemutattuk a monitoring tevékenységeket, említést tettünk a Bükki-tónál és Baláta-tónál elvégzett feladatokról, valamint megnéztünk egy mederbordát. Útközben az Erdőkerülő tanösvényen említést tettünk a tájékoztatási kötelezettségeinkről is.

  

 

A KASZÓ-LIFE projekt keretében a KASZÓ Zrt. és a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 2018.05.29-30. között Water in Forests címmel nemzetközi konferenciát szervezett Kaszóban. A konferencián 5 nemzet, 53 fő részvételével képviseltette magát erdészeti, természetvédelmi és vízügyi szakemberei által.

Lábodi István, a projekt menedzsere, valamint Galamb Gábor, a KASZÓ Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Borovics Attila, a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója vezette fel a napot a klímaváltozás erdőket érintő hatásainak ismertetésével.

Az első nap folyamán az erdők vízigényéről, a Kárpát-medencét érintő szélsőséges vízháztartási helyzetekről, az erdők egészségi állapotáról, a keskenylevelű kőrist érő negatív hatásokról tartottak előadást.

Ezután a KASZÓ-LIFE projekt keretében elvégzett természetmegőrzési feladatokat valamint a beavatkozások hatásainak vizsgálata során kapott eredményeket részletezték. Az előadások alatt elmondottakat a délutáni terepbejárás során be is mutatták. A Kűvölgyi-tavak felújításával és négy tóból álló tórendszerré bővítésével kapcsolatos munkákat a helyszíneken ismertették. Egy kocsányos tölgy és egy éger monitoringpontot is érintettek, ahol a beavatkozás hatásait vizsgálják. Utolsó állomásként egy vízfolyáslassítást szolgáló mederbordát néztek meg.

A konferencia második napján a klímaváltozás miatt intenzíven terjedő rovarfajokról, az éghajlatváltozás hatásait vizsgáló projektekről hallgattak meg előadásokat a résztvevők.

Az OAKEY-LIFE projekt által a Kecskemét melletti Peszéri-erdőben történő élőhelymegőrzési, helyreállítási munkákat ismerhették meg a résztvevők. Egy következő előadásban a Dráva horvát oldalán történő kocsányos tölgy- és vízgazdálkodási gyakorlat összefüggéseiről, valamint a talajvízszint csökkenés miatti nehézségekről adtak információt. A következő előadás alatt közös szlovák-magyar együttműködésben a Duna árterületének helyreállítási feladatait mutatták be csallóközi és szigetközi területeken. Két előadás a Tiszához kapcsolódott. A nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállításáról, valamint 40-60 napos elöntéssel érintett területeken történő természetes erdőfelújításokról nyújtottak információt. A résztvevők megismerkedtek egy legeltetéssel kapcsolatos lengyel projekttel is, ahol juhok legeltetésével történik a gyepek fenntartása. A Turjánvidéken történt vizes élőhelyek megőrzését célzó pályázatról is hallhattak a jelenlévők.

A konferencia során összesen 16 előadás hangzott el, 5 külföldi és 11 magyar.