Budapesten került megrendezésre a "LIFE Kapacitásépítés Magyarországon" című projekt Természetvédelmi tréningje.

A nap során különböző LIFE projektekről hallhattunk előadásokat. Az általános bemutatók mellett a pályázat lebonyolítása során adódó nehézségeket emelték ki, amiből jó tapasztalatokat lehetett szerezni.

 

2018. május 10-én LIFE Infónapot szervezett a "LIFE Kapacitásépítés Magyarországon" című projekt kedvezményezettje.

Az előadások alatt az új pályázati lehetőségeket mutatták be, valamint két külföldi projektet ismertettek.

 

Meghívást kaptunk az OAKEYLIFE projekt nyitókonferenciájára, ahol lehetőséget kaptunk a KASZÓ-LIFE céljainak és a projekt keretében elvégzett munkák bemutatására.

2018. március 28-án zajlottak az előadások, ahol több magyar projektet is bemutattak, majd 29-én a projekthelyszíneket jártuk be, ahol az eddigi eredményeket, erdei élőhely-rekonstrukciós munkálatokat, az invazív fajokkal sűrűn benőtt, problémás gócpontok egyikét, illetve a leendő, oktatási célból kialakított bemutatóházat tekintettük meg.

  

 

A 2017. augusztus 1-én indult OAKEYLIFE projekt keretén belül a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. és a KASZÓ Zrt. között együttműködés alakult ki. A KEFAG tavaly nyári látogatása után tavasszal a KASZÓ Zrt. vett részt szakmai találkozón a Peszéri-erdőben.

A két állami erdőgazdaság által megvalósított LIFE-program több közös témában egyeztethetett, hiszen mindkettő kiemelt élőhelymegőrzési- és helyreállítási feladatot vállalt nyertes projektjeiben.

Az OAKEYLIFE program egyik legfontosabb célkitűzése a NATURA 2000 fenntartási célok teljesítését fenyegető, legjelentősebb helyi veszélyeztető tényezők felszámolása, elsősorban az invazív fásszárú (bálványfa (Ailanthus altissima), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), kései meggy (Prunus serotina), zöld juhar (Acer negundo)) és lágyszárú fajok (selyemkóró (Asclepias syriaca), kanadai (Solidago canadensis) és magas aranyvessző (Solidago gigantea)) visszaszorításával a Peszéri-erdőben.

Emellett fontos célja a projektnek aktív helyreállítási munkák elvégzésével az Alföldön  kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok (szubkontinentális peripannon cserjések, pannon homoki gyepek, euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek és pannon homoki borókás-nyárasok) kiterjedésének növelése és azok természetvédelmi helyzetének javítása.

A fenti célok kiemelésével az OAKEYLIFE program eddig elért eredményeit mutathatta be több helyszínt bejárva a Peszéri-erdőben a projektmenedzser a KASZÓ Zrt. pályázati irodavezetőjének.

A szakemberek találkozója sikeres információmegosztásra és eredménybemutatásra adott lehetőséget mindkét fél számára.

A tél végi napok során a kiegyensúlyozott talajvíz-gazdálkodást segítő beavatkozások monitoring-kutatási feladataként sikerrel lezajlott a kijelölt, számozott fákból való ún. növedékcsapok mintavételezése. A speciális fúró segítségével vett mintákon lemérhető évgyűrű-szélességek vizsgálatával a LIFE akció mézgás éger és kocsányos tölgy erdőállományok növekedésére és ezzel összefüggő egészségi állapotára gyakorolt pozitív hatásait szeretnénk igazolni.

A mintavétel időzítésénél fontos szempont volt, hogy az a fák tavaszi nedvkeringésének beindulása előtt történjen, így csökkentve annak a lehetőségét, hogy a törzsön ejtett sebek a faegyedek károsodását okozzák. A megfelelő időzítésen túl, a furatnyílásokat gondosan kezeltük a gyümölcsfák metszésénél is használatos fertőtlenítő és sebelzáró fagél felvitelével.

  

 

Az Echo TV interjút készített Horváth Lászlóval a projektről, ami korábbi riportokkal kiegészítve a Zöld Világ című műsorban került adásba.

A felvétel az alábbi linken tekinthető meg: http://www.echotv.hu/video/125297/20171103_Zold_Vilag