D.1 akció – Az akciók hatásának monitoringja a projektterületen

Az erdők egészségi állapotára és védelmére vonatkozó konkrét intézkedéseket csak alapos és széleskörű kutatások eredményeire támaszkodva lehet meghozni, melyek első és alapvető feltétele, hogy felmérjük, és folyamatosan nyomon kövessük az erdőkben zajló változásokat. Ezt a célt szolgálják a KASZÓ Zrt. területén létesítendő erdővédelmi megfigyelő parcellák. Az állandó mintaterületeken végzett rendszeres adatgyűjtések, vizsgálatok eredményeként pontos képet alkothatunk a különféle megbetegedések, károsodások megjelenéséről, intenzitásáról és térbeli elhelyezkedéséről, valamint ezek változásairól. E mellett a kutatási program keretében tervezett szélesebb körű vizsgálatok (talajvíz változás mérése, meteorológiai adatok folyamatos rögzítése, a cönölógiai felmérések stb.) lehetővé teszik a bekövetkezett változások ok-okozati összefüggéseinek feltárását, továbbá széles adatbázist jelentenek a későbbi kutatásokhoz. Mindezeken túl a jövőben - az erdők védelmében és a természeti értékek megőrzése érdekében - tervezett terület átalakításokhoz szükséges beavatkozások helyes tervezéséhez, kivitelezéséhez is fontos adatokat és iránymutatást adhatnak a tervezett egészségi állapot felmérések eredményei.

A projektterületen, az égeres élőhelyeken 10 mintaparcella kijelölését tervezzük. A parcellákat az adott állományok kora, eredete, termőhelyi viszonyai szerint választjuk ki, azzal a feltétellel, hogy megfelelően reprezentálják az adott terület égeres állományait. Mindezek mellett 4 kocsányos tölgy mintaparcella kijelölését is tervezzük, mivel e fafaj jelentős szereppel bír a helyi erdőállományokban, így az itt bekövetkező változások szintén jól mutathatják a környezeti hatásokra kialakult változásokat. Az egyes mintaparcellákban 100-100 db mintafát jelölünk ki és állandósítanánk a vizsgálatok céljára. Évente két alkalommal tervezzük a részletes egészségi állapot felvételezést. Első alkalommal június első felében, amikor a tavasszal, kora nyáron előforduló károsítók, kórokozók jelenléte még jól azonosítható. E mellett augusztus végén vagy szeptember elején végeznénk ugyancsak részletes egészségi állapot felmérést, amelynek összesített adatai alapján pontosan meghatározható és leírható az adott állomány általános egészségi állapota.

A monitoring rendszer további elemei

·         Automatizált agrometeorológiai állomás

·         Talajvízfigyelő kutak (14 db)

·         Botanikai felmérések 1-1 db 20mx20m területű parcellán

Végrehajtás időszaka: 2013. szeptember – 2018. augusztus

 

D.2 akció – A projekt gazdasági és társadalmi hatásai a helyi lakosságra és gazdaságra, valamint az ökoszisztémákra

A vízvisszatartás, illetve az alacsonyabb képzettségű emberek részére munkalehetőségek biztosítása az elmúlt években két olyan témakörré nőtte ki magát, amelyek nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unió egész területén foglalkoztatják a közvéleményt. A projekt során olyan tevékenységek végrehajtására kerül sor, amelyek válaszokat, megoldásokat jelenthetnek mindkét téma vonatkozásában. A gazdasági és társadalmi tanulmány elkészítésével és megosztásával lehetővé válik, hogy a hasonló problémákkal küzdő szervezetek döntéshozói részletes és alátámasztásokkal rendelkező információs anyag birtokában kezdeményezhessenek hasonló akciókat. A tanulmány a víz meg-, illetve visszatartás tapasztalatainak összefoglalása a helyi lakosságra és gazdaságra gyakorolt hatása fókuszban tartásával.

Végrehajtás időszaka: 2017. szeptember – 2018. április