A projekt fő célja a Magyarország délnyugati részén található Nyugat-Belső-Somogy természeti régió Natura 2000 területeinek kezelése és a károkat szenvedett természetes élőhelyek rehabilitációja. A projekt emellett arra is törekszik, hogy javítsa a Natura 2000 területként nyilvántartott Szentai-erdő erdős, lápos és füves területeinek vízellátását, továbbá elősegítse a terület csapadékmegtartását, s ezáltal hosszú távra biztosítsa a kedvező ökológiai állapotot.

A 2013. szeptember 1-én megkezdődött projekt a tervek szerint 5 év időtartamú. 2014-2015 telén kerül sor a Bükki víztározó kialakítására, a Baláta tó rekonstrukciójára, a Kűvölgyi tórendszer kotrására és két újabb tóval való kibővítésére. A vízfolyások vízvisszatartási képességének javítására fenékbordák beépítését tervezzük. A vízvisszatartási képesség növelése érdekében végrehajtott akciók eredményeit folyamatosan figyeljük annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érhessük el a terület vízellátottságának javítása terén. A nem őshonos, ún. invazív vagy özönnövények irtása mellett a szolgálati utak kijavítására is sor kerül. A projekt keretében mintegy 960 m hosszú tanösvényt alakítunk ki két pihenőhellyel.

A projektben tervezett tevékenységek végrehajtása során több mint 2.100 hektár területen tervezzük a talajvíz szintjének jelentős, mintegy 10-20 cm-rel történő megemelését, ami kedvező ökológiai hatásokat generál. A lápok és keskeny erdősávok mentén található vízfolyások utánpótlása stabillá, a vizes élőhelyek megőrzése könnyebbé válik. A projektterületen még megtalálható özönnövények kiirtását a jobb és folyamatos vízutánpótlás is segíteni fogja.

A 0,86 hektárnyi területre tervezett 147 cm mélységű Bükki víztározó, valamint a 7,7 hektár újabb vízfelületet eredményező két új tó mellett a meglévő tavak és vízfolyások karbantartása is hozzájárul a víz területen való tartásához. A közel 26,5 km hosszúságban mintegy 230 fenékküszöb beépítésével, a meglévő tavakból az iszap kikotrásával, valamint tiltós áteresz beépítésével tervezzük a víz visszatartását.

A természet-megőrzési tevékenységek hatásainak figyelemmel kísérése, illetve számszerűsítése érdekében 14, egyenként 100-100 mézgás éger egyedet tartalmazó mintavételi helyet jelölünk ki, ahol a fák egészségi állapotát évente két alkalommal vizsgáljuk. A projektterületen található szolgálati utakat mintegy 6 km hosszúságban felújítjuk.

A KASZÓ Erdőgazdaság Zrt. és az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) alkotta konzorcium 994.126 euró támogatást nyert az “Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) helyreállítása és megőrzése Kaszó területén” című, LIFE12 NAT/HU/000593 azonosítószámú projektje megvalósítására az Európai Unió LIFE+ programja keretében.