Az Erdészeti Tudományos Intézet jogelődjét 1897-ben alapították, napjainkig több változáson ment keresztül a szervezet. 2014. január 1-jével kezdte meg működését a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK). A gödöllői székhellyel megalapított központ tizenhárom agrár- és élelmiszergazdasághoz kapcsolódó kutatóintézet összevonásával, működésének összehangolásával jött létre és további négy kutatóintézet gazdasági társaságként csatlakozott hozzá. Az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) a kutatóhálózat tagjaként a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ keretei között működik tovább.

Az Intézet alaptevékenysége a kutatás, de rendelkezik olyan szaktudással, eszközrendszerrel, kutatási termékként előállított növényanyaggal, amelynek további hasznosítására vagy értékesítésére lehetőség van. Az ERTI mintegy 705,8 hektáron folytat erdészettel kapcsolatos tevékenységeket, csemetekertjei 71,8 hektárt tesznek ki, míg az általa üzemeltetett arborétumok összesen 87 hektár nagyságú területet jelentenek. Az ERTI több kísérleti állomással, kirendeltséggel végzi tevékenységeit:

A Sárvári Kísérleti Állomás 1954-ben kezdte meg tevékenységét, napjainkban a hazai intézményes erdészeti nemesítés központjaként említik. Jelentős szerepet tölt be – különösen a nemes nyár esetében – a szaporítóanyag-gazdálkodás területén is. Az Ökológia Laboratórium tevékenysége három fő területre terjed ki: csapadék-, növény- és talajminták vizsgálatára. A Genetikai Laboratóriumban molekuláris genetikai vizsgálatokat folytatnak.

Az erdészeti kutatás központja az Erdészeti Tudományos Intézet budapesti állomásának létrehozásáig Sopronban volt, majd az intézet beolvadt az Erdészeti Tudományos Intézetbe, és kísérleti állomáskent működik ma is. A Soproni Kísérleti Állomás főként az ökonómiai, emellett részben az ökológiai kutatásoknak ad otthont. 

A Mátrafüredi Állomás 1960-ban alakult meg. A szűkebben vett erdővédelmi kutatásokon túl számos más, elsősorban ökológiai (ökológiai bázisterületek lucosban, bükkösben és kocsánytalan tölgyesben, vízhozam mérő műtárgyak, légszennyezés mérése) és nemesítési kutatás (IUFRO lucfenyő származási kísérlet) folyik a Mátrában.

A Püspökladányi Állomást 1924-ben alapították, jelenleg – a szikkísérleti kutatások mellett – nyár kísérleti rendszert működtet.

Az ERTI több mint tíz országgal és nemzetközi szervezettel áll kapcsolatban, az Európai Erdészeti Intézet (EFI) és az Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetség (IUFRO) tagja, neve jegyzett a nemzetközi (EU) K+F piacon.