A projektterületen az alapvető problémát az elmúlt évtizedekben tapasztalható talajvízszint-csökkenés okozza. Ez a meglévő erdők, lápok élővilágára negatív hatással van, hosszú távon azok egészségi állapotának leromlásához vezet. A projekt valamennyi eleme közvetlenül, vagy közvetve ennek visszafordítását célozzák.
A talajvízszint süllyedése további problémákat generál, láncreakciót indít el. Azáltal, hogy a talajvízszint fokozatosan csökken, elindul az érintett területen fellelhető élőhelyek száradása, melynek további következményei vannak. 

  1. Az enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (91E0*) – mivel köztudottan nagy a vízigényük - visszaszorulnak, helyükbe más, természetvédelmi szempontból kevésbé értékes állományok lépnek. 
  2. A száradás további hatása, hogy megjelennek és elterjednek invazív fajok, 
  3. egyre nő a pajor által fertőzött területek aránya és a fertőzöttség intenzitása.

Általánosságban is elmondható, de különösen igaz ez a természetre, hogy akkor jelentkeznek a nehezen kezelhető problémák, ha a kiváltó okok együttesen jelennek meg. A kialakult alacsony talajvízszint okai összetettek. Nagy mértékben köszönhető az utóbbi időben a térségre jellemző csapadékszegény időjárásnak, de legalább ilyen mértékben az emberi beavatkozásoknak. Ez utóbbiból kiindulva gondoljuk azt, hogy a környezetbarát akcióinkkal megcélozva az emberi tevékenység negatív hatásait, érzékelhető mértékben tudunk előrelépést elérni a talajvízszint területén.

Múltbeli emberi beavatkozások, amelyek a lesüllyedt talajvízszint okaként lehet említeni, a csapadékszegény időjárás mellett:

  • természetes vízfolyások mélyítése, 
  • vízfolyás útjának lerövidítése kanyarulatok levágása által, 
  • árokmedrek részleges burkolása, 
  • természetes vízvisszatartó elemek felszámolása, 
  • környező mezőgazdasági területek intenzív művelése, körbeárkolása, melyek vízelszívó hatása fokozottan jelentkezett.

A fent felsorolt okok közül azokra próbáltunk megoldást találni, amelyek emberi léptékkel kezelhetők és hosszútávon fenntarthatók, tartós megoldást nyújthatnak:

Probléma

Cél

Várható eredmény

Fenntartás módja

Talajvíz szintjének csökkenése.

Talajvíz szintjének tartós emelése, a víz területen tartása szabályozható módon fenéklépcsők, víztározók által.

Az enyves éger és magas kőris ligeterdők (és egyéb élőhelyek) termőhelyi adottságainak javulása által pozitív irányú változások következnek be. Stabilizálódik az állomány, nő az elterjedési területük.

Vízfolyásokon kialakított fenéklépcsők kialakításánál természetes anyagokat használunk, azok állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén cseréljük. Víztározók és azok műtárgyainak műszaki állapotának  folyamatos ellenőrzése, karban tartása.

A vízszintszabályozással érintett területek megközelítésének időszakos nehézségei, melyek pont a kritikus időszakban akadályozzák a fenntartási munkálatokat, vízszintszabályozást.

Az év minden szakában megközelíthetővé tenni a beavatkozások helyszíneit.

A C1-C6 akciók során létrejött műtárgyak időjárásbiztos megközelítése.

A földutak profilját, árkait minimum évente felújítjuk, műtárgyait tisztítjuk.

Invazív növények elterjedése, melyek kiszorítják a honos, értékes növényfajokat.

Invazív növények visszaszorítása, kiirtása, életfeltételeinek szűkítése

Invazív növények egyedszáma lecsökken, teret adnak az értékesebb növényeknek, jelenlétükkel nem veszélyeztetik azokat.

Folyamatos mechanikai irtás.