A KASZÓ-LIFE projekt keretében a KASZÓ Zrt. és a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 2018.05.29-30. között Water in Forests címmel nemzetközi konferenciát szervezett Kaszóban. A konferencián 5 nemzet (lengyel, szlovák, horvát ó, szerb, magyar), 53 fő részvételével képviseltette magát erdészeti, természetvédelmi és vízügyi szakemberei által.

Lábodi István, a projekt menedzsere, valamint Galamb Gábor, a KASZÓ Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Borovics Attila, a NAIK ERTI igazgatója vezette fel a napot a klímaváltozás erdőket érintő hatásainak ismertetésével.

Az első nap folyamán az erdők vízigényéről, a Kárpát-medencét érintő szélsőséges vízháztartási helyzetekről, az erdők egészségi állapotáról, a keskenylevelű kőrist érő negatív hatásokról tartottak előadást.

Ezután a KASZÓ-LIFE projekt keretében elvégzett természetmegőrzési feladatokat, valamint a beavatkozások hatásainak vizsgálata során kapott eredményeket részletezték. Az előadások alatt elmondottakat a délutáni terepbejárás során be is mutatták. A Kűvölgyi-tavak felújításával és négy tóból álló tórendszerré bővítésével kapcsolatos munkákat a helyszínen ismertették. Egy kocsányos tölgy és egy éger monitoringpontot is érintettek, ahol a beavatkozás hatásait vizsgálják. Utolsó állomásként egy vízfolyáslassítást szolgáló mederbordát néztek meg.

A konferencia második napján a klímaváltozás miatt intenzíven terjedő rovarfajokról, az éghajlatváltozás hatásait vizsgáló projektekről hallgattak meg előadásokat a résztvevők.

Az OAKEY-LIFE projekt által a Kecskemét melletti Peszéri-erdőben történő élőhelymegőrzési, helyreállítási munkákat ismerhették meg a jelenlévők. A következő előadásban a Dráva horvát oldalán történő kocsányos tölgy- és vízgazdálkodási gyakorlat összefüggéseiről, valamint a talajvízszint csökkenés miatti nehézségekről adtak információt. Továbbá bemutatásra került egy közös szlovák-magyar együttműködés, csallóközi és szigetközi területeken zajló projekt, a Duna árterületének helyreállítási feladataival. Két előadás a Tiszához kapcsolódott. A nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállításáról, valamint 40-60 napos elöntéssel érintett területeken történő természetes erdőfelújításokról nyújtottak információt. A résztvevők megismerkedtek egy legeltetéssel kapcsolatos lengyel projekttel is, ahol juhok legeltetésével történik a gyepek fenntartása. A Turjánvidéken történt vizes élőhelyek megőrzését célzó projektről is hallhattak a jelenlévők.

 

 

Előadások:

BÁRÁNY Gábor: A peszéri-erdő, a Kiskunság ékköve - Az OAKEYLIFE projekt bemutatása

BOZÁN Csaba: Vízgazdálkodási szélsőségek a Kárpát-medencében

CSÓKA György: Forest health in a changing Word

FICZERE András: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és a Kisköre közötti szakaszon Projekt Erdészeti Beavatkozásai

GÁLHIDY László: Water retention and active water supply measures in alder-ash forests of Turjánvidék

GRIBOVSZKI Zoltán: Az erdők vízigénye és vízutánpótlási lehetőségei a változó klímában

Silvia HALKOVÁ: Restoration and management of Danube floodplain habitats

HORVÁTH László: A KASZÓ-LIFE projekt keretében végrehajtott élőhelymegőrzési és -helyreállítási munkák bemutatása

Boris HRASOVEC: Natural Fraxinus angustifolia stands threatened by recent impacts of harmful biotic agents in connection with water related stress and other environmental factors

NAGY László, KOLTAY András: A környezeti hatások monitoringja a KASZÓ-LIFE projektben

Leopold POLJAKOVIC-PAJNIK: Climate change and invasive insect species in forests, urban areas and nurseries in Serbia

Natasa RAP, Ivan PILAS: Hydrological changes and potential of integrated forest and water management of lowland oak (Quercus robur) forests in Croatia

Wojciech SOLTYSIAK: Sheep grazing in the project

SZILÁGYI Annamária: A Közép-Tiszán elhelyezkedő 40-60 napos elöntésű erdők természetes felújítása bontóvágással

 

Poszterek:

EÖTVÖS Csaba Béla, HORVÁTH László: A Szentai-erdő talajvízszint változásai a KASZÓ-LIFE projekt hatására

GARAMSZEGI Balázs: Mézgás éger és kocsányos tölgy állományok növekedésének vizsgálata a KASZÓ-LIFE projekt monitoring feladatainak keretében

LIFE-MICACC project: Natural water retention measures harnessed for climate change adaptation in rural Hungary