A D1. akció monitoring-feladatai közé tartozó botanikai adatfelvételek, illetve a projektterület bejárása során a rezgő sás több, olykor jelentős kiterjedésű állományára bukkantunk. Néhány előfordulási helyén a faállomány alacsonyabb záródású, vagy egyenesen ligetes jellegű, illetve közelükben tisztás, erdőszegély, nyiladék található. A kedvező állományszerkezet és tápnövény együttes előfordulása ismeretében felmerült, hogy idei repülésekor a sápadt szemeslepkét érdemes lenne célzottan keresni. Június 16-án a projektterület peremén, két, egymástól két kilométeres távolságra található állományban meg is találtuk a lepke 2, illetve 3 példányát. Az ismételt keresés során, június 22-én az egyik, már ismert előfordulási helyén legalább 9, a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére aktívan repülő egyedét figyeltük meg.

Noha a Szentai-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület dokumentációja említi a sápadt szemeslepkét, ezt  alátámasztó, helyi előfordulására vonatkozó szakirodalmi vagy gyűjteményi adatot mindezidáig nem találtunk. A faj helyi állományainak felkeresésére, felmérésére fokozott figyelmet fordítunk a következő években.

 

Sápadt szemeslepke (Lopinga achine, Scopoli 1763.)

Elülső szárnyainak fesztávja 45-55 mm. Szárnyainak színe meleg kávébarna, a fonák kissé fakóbb, szürkés árnyalatú. A nőstények a hímeknél világosabbak. A szárnyak szegélye mentén elhelyezkedő, teljes szemfoltsor foltjai nagyok, sötétbarnák, a szárnyak színén elmosódott, keskeny, a fonákon viszont határozottan rajzolt, széles, sárgásfehér gyűrűk veszik őket körül. A fonák foltjainak fehér pupillája van. A fonákon a szemfoltokat az első szárnyon sárgásfehér, a hátsó szárnyon fehér sáv határolja. A szárnyak világos szegélyén 3 sötét vonal található.

Egynemzedékes, az imágók május végétől júliusig repülnek. Virágokat nem látogatnak, esetenként a nedves talajon vagy állati maradványokon szívogatnak. Hernyója zöld, hosszanti irányban sávozott, fűféléket és sásokat fogyaszt, elsődleges tápnövénye a rezgő sás (Carex brizoides). Hernyóként telel, május elején bábozódik.

Eurázsiai, palearktikus elterjedésű, erdőkhöz kötődő faj. Üde-nedves, dús aljnövényzetű, fénymozaikos lomberdőkben él domb- és hegyvidéken, 1000 m tengerszint feletti magasságig. Elterjedési területe Spanyolországtól Japánig húzódik, Európa északi (Norvégia, Izland, Nagy-Britannia) és déli (Portugália, Szicília, Dél-Balkán) peremeiről hiányzik. Kárpát-medencei előfordulásai szigetszerűek, hazánkban az Aggteleki-karszton, illetve Nyugat- és Dél-Dunántúlon él.

Elterjedési területének európai részén ritkulóban van. A faj felkerült az Élőhelyvédelmi Irányelv szigorú védelemre szoruló közösségi jelentőségű fajainak listájára. Hazánkban védett, eszmei értéke 100 000 Ft.

 

Fotók, szöveg: Nagy László