A kivitelezési munkálatok a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0026 azonosítószámú pályázat keretében 2014. augusztus elején kezdődtek, a közbeszerzésen nyertes vállalkozó révén. A pályázat Európai Uniós finanszírozásból valósult meg, a NATURA 2000-es élőhelyek helyreállítását támogatta. A pályázat megvalósítási szakasza 100 %-os támogatási intenzitású volt, az elnyert támogatás összege 148.716.480 Ft. Az Erdőgazdaság a Honvédelmi Minisztériummal (HM) konzorciumban indult a pályázaton.

Az irtási tevékenység az invazív faegyedek mechanikus eltávolításából és a tövek (tuskók), illetve az azokból kihajtó új sarjak cseppmentes technológiával, fokozott odafigyelés mellett történő vegyszeres kezeléséből állt. A vegyszer alkalmazására azért volt szükség, mert a beavatkozás hosszútávú eredményessége másként nem biztosítható. Az invazív fafaj irtási tevékenységgel érintett terület 333,12 hektár.

Erdőszerkezet átalakítás 10,77 hektáron történt, ahol erdeifenyő állomány helyére cseres állomány került.

A munkák végrehajtása után javul a régió természeti területeinek állapota, növekszik a közösségi jelentőségű élőhelyek területaránya, és lehetőség nyílik az ökológiai egyensúly, valamint a biológiai sokféleség hosszútávú fenntartására.

A projekt fizikai zárása 2015. június 15-én történt meg. A fenntartási időszak 5 év, ami alatt az esetlegesen megjelenő invazív fafajok irtását a KASZÓ Zrt. önerőből végzi el.

                                     Permetezés                                                           Injektálás                                                Sarjlavágás, tuskókenés

Permetezés