2013. december 5-én a Kaszói Multifunkcionális Ökoturisztikai Látogatócentrum tartottuk meg a KASZÓ Zrt. munkavállalóinak természetvédelmi szempontú oktatását. A részvevők diasorral kísért előadásokat hallhattak az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszerről, az erdők vizsgálatának módjairól, példákat hallhattak a természetes erdőfelújításokról, az erdőkre káros rovarfajokról és a klímaváltozás erdőket érintő negatív hatásairól. A programot a természetvédelmi módszereket és a projekt célkitűzéseit ismertető előadás zárta. 

Az Európai Bizottság (EB) 2013. november 5-én Varsóban tartotta programindító találkozóját a LIFE+ Program 2012. évi felhívásának magyar, szlovén, szlovák, cseh és lengyel nyertes pályázói részére. 

A találkozón az Európai Bizottság szakmai és pénzügyi referensei, valamint a lengyelországi monitoring szakértők vettek részt a projekteket képviselő koordináló kedvezményezettek mellett. Az EB szakértőinek előadásai elsősorban a nyertesek szakmai és adminisztratív feladatai és azok támogatása témái köré épültek, ugyanakkor az előadásokat követő kérdések is hasznos segítséget jelentettek. A délutáni szekcióban 23 nyertes projekt mutatkozhatott be diasorával. A bemutatásokból kiderült, hogy a rendezvényen jelen lévő nyertes projektek jelentős része füves élőhelyek rehabilitációját tűzte ki céljául, a vizes élőhelyekkel kapcsolatos előadásokat mindössze 2-3 projekt esetében hallhattunk. A KASZÓ-LIFE projektet a Lábodi István projektmenedzser mutatta be a résztvevőknek. 

2013. november 6-án a Kaszói Multifunkcionális Ökoturisztikai Látogatócentrumban került megrendezésre a KASZÓ-LIFE projekt első lakossági fóruma. Az esemény célja az volt, hogy a környékbeli lakosok első kézből értesülhessenek a projekt során végrehajtandó feladatokról, azok várt hatásairól. A természetvédelmi akciók megvalósulási helyszíneit térképekkel is illusztráltuk. A program során röviden ismertetésre kerültek az ERTI munkatársainak segítségével a klímaváltozás negatív hatásai, ezek visszaszorításának módjai. Szász Mihály, a Kaszó projektmenedzsere pedig azt emelte ki, hogy a projekt egyik célja ennek a lefestett drasztikus jövőképnek az elkerülése. A projekt során nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos tájékoztatásra, ezért információs táblák és sorompók kerülnek kihelyezésre a megvalósítási területen. 

Projektünk szakembere „Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban” című szakmai szemináriumon vett részt. A rendezvény a „Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén” LIFE+ pályázat (LIFE10 NAT/HU/000020) és az „Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken” Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HUSK/1101/2.2.1/0052) keretében valósult meg 2013. október 14-15-én. A rendezvényen résztvevők gyakorlati tapasztalatokról szerezhettek információkat, illetve jó gyakorlatokat oszthattak meg egymással az invazív növények visszaszorításának kérdésében, amely projektünk meghatározó részét képezi. 

A nyertes szervezet öt éven keresztül látja el a KASZÓ-LIFE projekt előrehaladásának koordinációs feladatait. A Lábodi Consulting Kft. több éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi, főként a LIFE+ pályázatok menedzsmentje terén (Keleti –Bakony, Kisalföldi Homokpuszta projekt).

A természetvédelmi tevékenységek megkezdése előtt a projektben érintett szervezetekkel, intézményekkel, helyi lakossággal és vállalkozókkal találkozók keretében ismertettük a nyertes projektet. 2013. szeptember 19-én a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) szakembereivel egyeztettünk. A megbeszélés során a projekt általános bemutatása mellett megvitattuk a KASZÓ-LIFE projekt úgynevezett természet-megőrzési akcióit. A sikeres találkozó végén a DDNPI munkatársai szakmai segítségükről és támogatásukról biztosították projektünket. 

2013. október 16-án a Multifunkcionális Ökoturisztikai Látogatócentrumban a helyi gazdák részére ismertettük a megvalósuló természet-megőrzési akciókat, hatásokat, várható eredményeit, hangsúlyozva a KASZÓ-LIFE projekt pozitívumait a helyi gazdák szempontjából.